Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

Sostar daisaras te avas siguri că i Biblia si le Devlestar?

Sostar daisaras te avas siguri că i Biblia si le Devlestar?

I Biblia phenel că voi si „o cuvânto le Devlesco” hai că o Del „ci daștil te hohavel” (1 Tesaloniceni 2:13; Tit 1:2). Si ciacies cadaia? Sau i Biblia si iech lil paramicianța?