I seria video ‘I vestea laşi le Devlestar’

Siles anav le Devles?

Le Devles siles but titluri, sar avelas O Mai Zuralo, Creatorii hai Rai. Tha o anav le Devlesco apăril cam 7 000- var andi Biblia.

Sostar daisaras te avas siguri că i Biblia si le Devlestar?

Dacă i Biblia avel le Devlestar, trebulas ca voi te deosebil-pe le coavere lilendar.

Catar avel i Biblia?

Dacă i Biblia sas scriime le manușendar, daștil voi te bușiol o Cuvânto le Devlesco? Catar avel i Biblia?

Sostar mulo o Isus?

I Biblia sicavel că le merimas le Isusosco siles iech bari importanța. Sas lesche merimas iech scopo?

Sostar cărdea o Del i phuv?

I phuv si pherdi șucarimata. Si șiuti ca iech lași distanța le Chamestar, sila i înclinația axei exacto ca i valoarea cai trebul, hai învârtil-pe exacto chichi trebul. Sostar cărdea o Del cadea de but eforturi cai te cherel i phuv?

So si o Regato le Devlesco?

Cana sas pi phuv o Isus dea duma o mai but anda o Regato le Devlesco. Lesche continuatori rughisarde-pe but șăla bărș caște avel cado Regato.

Savi si i starea le mulenghi?

I Biblia promitil că va avela iech timpo cana le mule va avena jiuvindime, cadea sar sas jiuvindime vi o Lăzăr.

Sostar mechel o Del i suferința?

Pușlean-tut vi tu vroiechdata sostar si cadichi de but ura hai suferința andi lumea? O răspunso la Bibliaco si logico hai daștil te anel tuche mângâierea.

Angla o Del sea-l forme de închinare sile lașe?

But manușa pachian că ci contil ce religia situ.

Așunel o Del sea-l rugăciuni?

Poate că choniva rughil-pe te avel les bacht. Poate că iech murș marel pesca rromnia, hai pala codoia manghel i binecuvântarea le Devleschi. Așunel o Del cadal rugăciuni?