Huti le conținutoste

Huti le cuprinsoste

PARTEA 2

Aven loiali iech avresche

Aven loiali iech avresche

„So șutea o Del ande iech jugo o manuș te na hulavel.” (Marcu 10:9)

O Iehova ajucărel amender te prețuisaras i loialitatea (Psalmo 18:25). Si foarte importanto te avel loialitatea ande tumari căsnicia, pentru că, bi laco, ci daștin te pachian iech ande aver. Hai o fapto te pachian iech ande aver si importanto ca i iubirea mașcar o rrom hai i rromni te bariol.

Aghies i loialitatea andi căsnicia daștil te avel șiuti ando pericolo. Cadea că, caște feris chi căsnicia trebul te aves hotărâme te cheres dui buchia.

1 CHI CĂSNICIA TE AVEL IECH ANDAL BUCHIA MAI IMPORTANTO

SO PHENEL I BIBLIA: „Dich le buchia so si mai importanto.” (Filipeni 1:10) Chi căsnicia si iech andal buchia mai importanto andai viața. Anda cadaia, șiu-la po iechto than.

O Iehova camel te des chi sasti atenția che partenerosche hai te ‘bucurin tume viațatar’ ande iech than (Eclesiasto 9:9). O Del sicavel claro că ci trebul nici iech data te na avel-tu grija che rromestar hai chia rromniatar. Fiesavo trebul te cherel buchia șucar anda lesco partenero (1 Corinteni 10:24). Prin o felo sar phiraves-tu, sicav che partenerosche că cames-les hai că si cuci anda tute.

SO DAȘTIS TE CHERES:

  • Cher sea so daștis te des anda chio timpo che partenerosche hai de-les sea chi atenția.

  • Gândisar-tu le duiende, na numa tute.

2 LE SAMA PE CHIO ILO

SO PHENEL I BIBLIA: „Con dichel-pe mai but pe iech jiuvli cadea te camel-la cărdea adultero laia ande pesco ilo.” (Matei 5:28) Dacă varecon continuil te gândil-pe buchiande imoralo, nai fidelo pesche partenerosche.

O Iehova phenel că trebul te ‘avel-tu grija che ilestar’ (Proverbe 4:23; Ieremia 17:9). Cadai buchi însemnol te les sama pe che iacha (Matei 5:29, 30). Le o exemplo le patriarhosco Iov, cai cărdea iech legământo pesche iachența caște na dichel nici iech data avere iachența iecha averea jiuvlea (Iov 31:1). Av hotărâme te na diches nici iech data materialea pornografico. Sa cadea, av hotărâme te na avel-tu sentimentea anda varecon cai na-i chio partenero de căsătorie.

SO DAȘTIS TE CHERES:

  • Soavră trebun te dichen că san loialo che partenerosche.

  • Încăr conto catar le sentimentea che partenerosche hai șiu șăro orisavea relațiache cai daștilas te holeavel-les.