Tumari familia daștil te avel fericime

Daștil te avel-tu iech familia fericime cana cheres so phenen le principii andai Biblia.

Introducerea

Daștil te avel-tu iech familia fericime cana cheres so phenen le sfaturi bazome pi Biblia sicade ande cadai broșura.

PARTEA 1

Roden i îndrumarea le Devleschi caște avel tume iech căsnicia fericime

Dui pușimata simplo cai va ajutina-tu te avel-tu iech căsnicia fericime.

PARTEA 2

Aven loiali iech avresche

I fidelitatea andi căsnicia însemnol mai but sar te na cheres adultero?

PARTEA 3

Sar daștin te aven rezolvime le probleme

Cana rezolvin le problemea corecto va avela tume iech căsnicia zurali hai fericime, na iech cai si slabo hai nefericime.

PARTEA 4

Sar daștin te folosin mai mișto le love

Sar ajutin i cinstea hai i încrederea?

PARTEA 5

So daștin te cheren caște înțelegin-tume mai mișto le neamurența

Daștis te des pachiv che dadenghe hai vi chi relația conjugalo ci va suferila.

PARTEA 6

Sar paruven le șiave i viața le dadenghi

Daștil te zuriarel tumari relația o fapto că si tume iech șiavoro?

PARTEA 7

Sar daștin te sicaven tumare șiaven

I disciplina ci însemnol numai te șion reguli sau te pedepsin.

PARTEA 8

Cana întâmplol-pe vareso nasul

Rode o ajutorii cai situ nevoia.

PARTEA 9

Anen închinarea le Iehovasche sar familia

Sar daștin te cheren ca i închinarea andi familia te avel iech ocazia de bucurie?