Zha mai angle

Marturia le Jehovaske

Alosar e shib Romanes Kalderash

So si e Amperetsia le Devleski?

So si e Amperetsia le Devleski?

Phenes ke si . . .

 • Vareso kai si amen ando ilo?

 • Iek Amperetsia ando cheri?

 • Vai aver diela?

 E BIBLIA PHENEL

“O Del ando cheri anela iek Amperetsia ke shojar chi avela peradi” (Daniel 2:​44, Traducción del Nuevo Mundo)

“Baro avela ai akharena les O Shav le Devlesko kai si opre. O Del kerela anda leste amperato [...] ai leski amperetsia shoxar chi getolpe!” (Luk 1:32, 33, E Lashi Viasta)

SAR ZHUTIL AMEN TE ZHANAS GADO

 • Si iek Amperetsia chachi kai zhal vorta ai ke si te zhutil ka suako anda amende (Isaías 48:17, 18).

 • Pa tsirha vriama, ande iek nevi lumia e Amperetsia si te kerel te trais savorhe veselime ai chi mai avena nasualimata (Sicharimos [Apokalipsos] 21:3, 4).

 SI PALA SOSTE TE PAKIAS ANDE BIBLIA?

Ei, si but, akana ferdi phenas dui:

 • O Jesus sikadias so si te kerel e Amperetsia le Devleski. Vo sichardias peske disiplon te rhugin  te avel e Amperetsia le Devleski ai te kerdiol e voia le Devleski pe Phuv (Mate 6:​9, 10). Vi sikadias sar si te kerdiol chacho godo so von mangenas.

  Kana sas pe Phuv, o Jesus pravardias le bokhalen, sastiardias le nasualen ai na numa godo, dias o traio pale godolen manushen kai jaisaile (Mate 15:29-​38; Iovano 11:38-​44). Sar vo si te avel o Amperato anda e Amperetsia le Devleski, sikadias uni anda le lashe dieli ke godia Amperetsia si te anel godolen manushenge kai lenpe pala leste (Sicharimos [Apokalipsos] 11:15).

 • Sa so si agies ande lumia sikavel pra mishto ke e Amperetsia le Devleski avel ande jantsi vriama. O Jesus phendias ke e Amperetsia le Devleski si te anel e pacha pe Phuv, numa mai anglal te avela godo, phendias ke e lumia sas te avel pherdo mundarimos, bokh ai ande but thana izdrala e Phuv (Mate 24:​3, 7).

  Sa godola dieli dikhas agies. Pala godia shai zhanas chachimasa ke pa tsirha vriama e Amperetsia le Devleski si te lasharel sa te na mai aven kasavendar dieli.

 GINDI TU

Sar si te avel o traio tela e Amperetsia le Devleski?

Rode ande Biblia PSALMO 37:29 ai ISAÍAS 65:21-​23.