Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Setin tut ko e Isuseskoro meribe

Setin tut ko e Isuseskoro meribe

Sekova berš, e Jehovaskere svedokija setinena pe ko meribe e Isuseskoro ko način sar so vakergja lenge ov (Luka 22:19, 20). Kaninaja tut te ove amencar ko akava posebno nastan. Ka sikljove savi korist šaj te ovel tut taro e Isuseskoro životo hem meribe.