Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

E Jehovaskere svedokongere sostanokija

Sikljov pobuter bašo amare sostanokija. Arakh i najpaše dvorana uzi tute.

Arakh kote napaše ikerena pe

So kerela pe ko amare sostanokija?

E Jehovaskere svedokon isi len duj puti ko kurko sostanokija (Evreite 10:24, 25). Ko adala sostanokija, kote so šaj sarine te aven, amen sikljovaja so vakerela i Biblija hem sar te ikera ko amaro životo adava so sikljovaja.

Ko pobuter taro amare sostanokija učestvunjela i publika da, adava tano sar jekh diskusija. O sostanokija počminena hem završinena giljaja hem molitvaja.

Na valjani te ove jekh taro e Jehovaskere svedokija te šaj te ave ko amare sostanokija. Amen kaninaja sarinen te aven. Na valjani te platine te khuve andre hem na adžikerela pe tutar te de love.

 

Sikljov pobuter

KOJ KERELA E JEHOVASKIRI VOLJA AVDIVE?

Save tane o sostanokija so ikerena e Jehovaskere svedokija?

Pučljan li tu nekogaš so keraja ko amare sostanokija? Sigurno ka ove vooduševimo taro but šukar bibliska misle so ka šune adari.