Dža ko teksto

E Jehovaskere svedokongere kongresija

Sekova berš, e Jehovaskere svedokija khedena pe zaedno ko pobare grupe ko kongres kova so ikerela pe trin dive. Amare kongresija isi len govorija hem videoklipija so dena amen duhovna pouke. O intervjua hem o prikazija sikavena sar te primenina o Bibliska načelija ko amaro životo. Ka ova but bahtale ako avena. O vlezi tano besplatno.

 

Arakh kote napaše ikerena pe