O iskustvo sikavela kaj o neve objavitelija soj tane panda taro početok pottiknime redovno hem revno te džan ki služba ovena šukar objavitelija (Iz 22:6; Fp 3:16). Ake nekobor predlogija sar šaj te pomožine nekaske so proučinea lea te ovel le šukar temeli baši služba:

  • Počmin te sikave le odma samo so ka ovel nekrsteno objaviteli (km 8/15 1 str.). Pomožin leske te haljol kobor tano važno te ovel le navika sekova kurko te džal ki služba (Fp 1:10). Vaker šukar bukja bašo podračje (Fp 4:8). Ohrabrin le te sorabotinel e nadglednikoja tari grupa hem e javere objavitelencar te šaj te sikljol lendar (Iz 1:5; km 10/12 6 str., 3 pas.)

  • Palo leskoro krstibe valjani ponadari da te ohrabrine le hem te sikave le sar te kerel i služba, posebno ako na završingja o lil Božjata ljubov (km 12/13 7 str.)

  • Koristin ednostavna prezentacie keda sian ki služba neve objavitelea. Pali leskiri prezentacija, pofalin le. Vaker leske nesave predlogija so ka pomožinen le te ovel panda pošukar ki služba (km 5/10 7 str.)