Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Ov verno keda ka ove ko iskušenie

Ov verno keda ka ove ko iskušenie

Dikh o videoklipi Ov verno sar o Isus — keda ka ove ko iskušenie, hem palo adava odgovorin ko akala pučiba:

  • Sar sine ispitimi i vera e Sergejeskiri?

  • So pomožingja e Sergejeske te ačhol verno?

  • Sar e Sergejeskiri vernost angja falba e Jehovaske?