Te šaj te živina sprema e Jehovaskoro zakoni, valjani spremno te mukha ov te vodinel amen ko životo. Ki Biblija isi but primerija taro manuša kola so isto sar o psalmisti, šunena sine e Jehovaskoro zakoni hem mukhle ov te vodinel len.

Ka ova čače bahtale ako živinaja sprema e Jehovaskoro zakoni

119:1-8

O Isus Navin sine le celosno doverba ko Jehova hem mukhlja ov te vodinel le. Ov džangja kaj agjaar ka ovel uspešno hem srekjno

E Devleskoro Lafi dela amen sila te ikljova ko krajo e problemencar

119:33-40

Ko phare okolnostija, o Eremija sine hrabro hem sine le doverba ko Jehova. Ov vodinela sine ednostavno životo hem sine istrajno ki pli zadača

Ako šukar pendžaraja e Devleskoro Lafi, tegani hrabro ka propovedina

119:41-48

O Pavle sekaske hrabro vakergja o haberi taro Devel. Sine le celosno doverba kaj o Jehova ka pomožinel leske keda hrabro propovedingja e upraviteleske o Feliks

Ko kola taro akala situacie šaj pohrabro te svedočinav?

  • Ki škola

  • Ki buti

  • E familijake

  • Javer