Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Jekh phral ko Tuvalu nudinela o traktati Ka dživdinen li palem o mule?

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE oktomvri 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer bašo spisanie Razbudete se! hem te sikljol pe o čačipe bašo adava sar te sikava mangipe sprema o Devel. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

E Danieleskoro proroštvo vakergja keda ka avel o Mesija

O 9 poglavje taro Daniel vakerela detalija bašo adava keda ka avel o Mesija. Save javera da nastanija tane delo taro akava proroštvo?

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Sar šaj te ovel tut navika pohor te proučine i Biblija

Hor te proučinel pe i Biblija pomožinela te ačhova verna keda isi amen iskušenija. Ama sar šaj te kera adava?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Jehova dengja proroštvija bašo nesave carija

O Jehova preku o Daniel vakergja kaj ka bajrol hem ka perel o carstvo so ka ovel hem leskere carija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Jehova ceninela o verno mangipe, a tu?

Ko so pottikninela amen o verno mangipe? So šaj te sikljova taro Osija hem leskiri neverno romni, i Gomer?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

De e Jehovaske tlo najšukar

O Jehova radujnela pe keda dea leske tlo najšukar, a adava tano hem bašo tlo šukaripe. Koja tani jekh taro najbare žrtve so šaj te da e Jehovaske?

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Falin e Jehova tle životoja!

O životo tano but vredno poklon. Amen trudinaja amen te koristina amare talentija hem sposobnostija te falina e Jehova — okova so dengja amen o životo.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

„Tumare čhave hem tumare čhaja ka prorokujnen“

Sar šaj te poddržinav e pomazanikon ko propovedibe?