I bari nevolja tani but paše, adaleske itno propovedinaja (Iz 24:11, 12, 20). Šaj te koristina o vizit-kartičke te šaj o manuša te džanen bašo e Devleskoro Lafi hem baši amari internet-stranica. Ki karatička isi QR-kodi preku kova šaj te dikhen o videoklipi Soske te sikljove tari Biblija? hem te dobinen pobuter informacije bašo adava soj tano biblisko kursi hem sar te roden te ovel len asavko kursi. Nesave manuša na mangena te len amari literatura, ama šaj ka mangen te phraven amari internet-stranica. Šukar tano te da amare vizit-kartičke asavke manušenge. Ama, akaja kartička na valjani te da la adalenge so na sikavena interes.

Ake sar šaj te nudina la ko neformanla prilike: „Mangaja te da tut jekh vizit-kartička koja so ka ingarel tut ki jekh interenet-stranica, kote so isi besplatna elektronska publikacije hem videoklipija ko različna teme“ (Jvn 4:7). Adaleske so akala kartičke tane tikne, šaj sekogaš te phirave len tuja, te šaj te de len ki sekoja prilika.