Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Objavitelija nudinena i brošura Bahtali familija ki Gruzija

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE noemvri 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer bašo spisanie Stražarska kula hem te objasninel pe o čačipe bašo e Devleskoro anav. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

„Roden e Jehova hem ka živinen“

So značinela te roda e Jehova? So sikljovaja taro Izraelcija kola so čhinavgje te roden e Jehova?

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Ker pošukar i služba — povtorno poseta

Sar šaj te kere kvalitetna povtorna posete? Redovno ker povtorna posete, čhiv tuke cel baši sekoja poseta hem ma bistre tli posledno cel.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Sikljov taro tle greške

O izveštaj taro Jona sikavela kaj o Jehova na otkažinela pe amendar keda keraja greške. Ama, ov adžikerela amendar te sikljova taro amare greške.

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Pouke taro lil Jona

Ako razmislinaja bašo Jona, adava ka pomožinel amenge keda siem obeshrabrime, te isprajna o negativno stavi baši služba hem te ova utešime preku i molitva.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

So adžikerela amendar o Jehova?

Sar o način sar ponašinaja amen amare phralencar vlijajnela upro amaro amalipe e Devlea?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ačhoven duhovno džangavde hem aktivna

Šaj dikhjola sine kaj o Vavilon našti te osvojnel i Juda. Ama, o proroštvo sigurno ka ispolninel pe sine. Adaleske o Avakum valjangja spremno te adžikerel.

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Ačhoven duhovno džangavde hem aktivna keda ka meninen pe tumare okolnostija

So ka pomožinel amen te ačhova duhovno džangavde hem te na mukha o promene te peraven amen ko duhovno pogled hem te ciden amen taro Jehova?