STRAŽARSKA KULA

Pučibe: Ako nekoj pučela tut koj živinela upre ko nebo, tegani so ka vakere?

Stiho: Jvn 8:23

Šaj te vakera: Ko akava spisanie pišinela so vakergja o Isus hem o Devel bašo adava.

SIKAV BAŠO ČAČIPE

Pučibe: So mislinea, dali akala lafija tari Biblija ispolninena pe ko amaro vreme?

Stiho: 2Ti 3:1-5

Čačipe: Adava so akala lafija ispolninena pe ko amaro vreme, uverinela amen kaj sa o šukar bukja so vetingja o Devel panda hari ka ispolninen pe.

SOSKE TE SIKLJOVE TARI BIBLIJA? (Videoklipi)

Uvod: Sikavaja e manušenge jekh kratko videoklipi so sikavela kote šaj te arakha o odgovorija bašo najvažna pučiba ko životo. [Mukh o videoklipi.]

Šaj te vakera: Akava lil sikavela so vakerela i Biblija bašo Devel hem sar ov ka rešinel o problemija. [Nudin o lil Što uči Biblijata ili o lil Sikavela amen.]

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.