I šukar romni vlijainela šukar upro plo rom. Ko vreme taro cari Lemuil, jekh rom so sine le asavki romni sine pendžardo ko e dizjakere porte (Iz 31:23). Avdive, but ženime phralja tane ko šukar glaso hem služinena sar starešine hem sluga-pomošnikija. Te šaj o ženime phralja te služinen ko sobranie, but zavisinela sar ponašinena pe lengere romnja hem dali podržinena len (1Ti 3:4, 11). Asavke romnja tane poštujme na samo taro ple roma, nego taro javera da phralja hem phenja ko sobranie.

I šukar romni pomožinela pe romeske agjaar so...