Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  noemvri 2016

 TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

So sikavela amen i Biblija? — Sar te koristina o lil

So sikavela amen i Biblija? — Sar te koristina o lil

O lil So sikavela amen i Biblija? hem o lil Što navistina uči Biblijata? tane slična. O solduj lila so koristinaja len proučibaske sikavena o isto čačipe hem ko isto redosled. Ama, o lil Sikavela amen koristinela poednostavna lafija hem objasnuvanje. Akava lil tano kerdo e manušenge so phare haljovena o lil Što uči Biblijata. Ko krajo taro akava lil, namesto dodatok, isi fusnote kola so objasninena poednostavno nesave terminija ili misle so isi ko poglavje. Ko početok taro poglavja nane pučiba hem ramka povtoribaske. Namesto adava, ko krajo taro poglavje isi glavna misle taro bibliska čačipa kola soj tane objasnime ko poglavje. Isto sar o lil Što uči Biblijata, akava da lil šaj te nudinel pe sekogaš, pa čak ko masekija keda nane predvidimo te nudinel pe ki služba. Sar šaj te koristina o posebna bukja so isi ko akava lil džikote proučinaja nekasaja?

GLAVNA MISLE: Bute manušenge tano šukar keda prvo čitinaja o pasus taro lil Što uči Biblijata, a palo adava pučaja len o pučiba. Ko nesave situacie, o interesenti na haljola but i čhib ki koja so vodinela pe i studija ili na džanela šukar te čitinel. Ko adava slučaj, šaj te koristine o lil So sikavela amen. Ki leste isi glavna misle taro poglavja so šaj te koristine len sar temeli baši tli studija hem o interesenti šaj ka ovel ohrabrimo korkori te čitinel o poglavje. Sekova biblisko čačipe šaj te proučine e interesentea najhari 15 minutija. Adaleske so ko glavna misle nane but detalija sar so isi ko pasusija, o objaviteli mora šukar te spreminel pe, hem te mislinel bašo o potrebe e interesenteskere. Ako o objaviteli vodinela i studija taro poglavje, tegani o glavna misle, šaj te koristinen len sar povtoruvanje.

FUSNOTE: O terminija hem o misle ko fusnote tane čhivde ko redo sar so bešena ko poglavje. O objaviteli šaj te odlučinel dali ka diskutirinen bašo fusnote taro lil So sikavela amen džikote ikerela pe i studija.