Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  mart 2018

 TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Paše siem dži ko krajo akale svetoskoro

Paše siem dži ko krajo akale svetoskoro

Dikhen o videoklipi Paše siem dži ko krajo akale svetoskoro, a palo adava koristin o stiho taro Matej 24:34 te odgovorine ko akala pučiba:

  • So značinela o izraz „sa akala bukja“?

  • Sar o stiho taro 2. Mojseeva 1:6 pomožinela amenge te haljova so značinela o lafi „pokolenie“?

  • Bašo kova pokolenie kergja lafi o Isus?

  • Kola duj grupe kerena „akava pokolenie“?

  • Sar e Isuseskere lafija sikavena kaj siem but paše dži ko krajo?