Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  mart 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

STRAŽARSKA KULA

Pučibe: So mislinea, kova tano o najbaro dari so dengja amen o Devel?

Stiho: Jvn 3:16

Šaj te vakera: Akava spisanie vakerela soske o Devel bičhalgja e Isuse ki Phuv te merel hem sar šaj amen te sikava kaj ceninaja akava dari.

SO I E DEVLESKORO CARSTVO?

Pučibe: [Sikav i angluni strana taro traktati.] Sar ka odgovorine ko akava pučibe? Na džanava? Nesavi paramis? Ili vlada ko nebo?

Stiho: Daniel 2:44; 7:14

Šaj te vakera: Akava traktati objasninela so šaj te značinel e Devleskoro Carstvo tuke.

POKANA BAŠI SPOMEN-SVEČENOST

Šaj te vakera: Kaninaja e manušen bašo jekh posebno nastan. [De i pokana]. Ko 11 april, but manuša ko sveto ka kheden pe te setinen pe bašo e Isuseskoro meribe hem te šunen jekh biblisko govor so objasninela savi korist isi amen adaleske so o Isus mulo baši amende. Ki akaja pokana isi o vreme hem o than kote so ka ikerel pe akava nastan. Nadinaja amen kaj ka aven.

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.