Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  maj 2017

 TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Grižinaja amen bašo amare dvorane

Grižinaja amen bašo amare dvorane

Amare dvorane nane samo obična gradbe. Ko adala thana amen slavinaja amare Devle, e Jehova. Sar šaj sarine te učestvujna ko čistibe hem održibe i dvorana? Dikhen o videoklipi Grižinaja amen bašo amare dvorane, a palo adava diskutirinen bašo akala pučiba:

  1. Soske isi amen dvorane?

  2. Soske valjani te čistina hem te održina i dvorana?

  3. Koj grižinela pe te ovel održimi i dvorana?

  4. Soske tani važno i bezbednost, hem save bukja baši late sine spomnime ko videoklipi?

  5. Sar slavinaja e Jehova amare dobrovolna prilogoncar?

KA DAV MLO DELO AGJAAR SO: