DIKHEN O VIDEOKLIPI O JEHOVA NA BISTRELA TUMARO MANGIPE, PALO ADAVA KEREN LAFI BAŠO AKALA PUČIBA:

  • Savo pharipe anela o phuripe?

  • Savi šuži osobina često isi e pophuren?

  • Ako sian ko pophure berša, sar šaj te ohrabrinen tut o stihija taro 3. Mojseeva 19:32 hem Izreki 16:31?

  • Sar dikhela o Jehova ko ple pophure sluge so našti te služinen leske sar angle?

  • So rodela o Jehova amendar čak keda siem ko pophure berša?

  • Sar šaj o pophure te ohrabrinen e poternen?

  • Sar ohrabringja tut nesavo pophuro phral ili phen?