Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  maj 2016

 BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI | PSALMI 19-25

Detalna proroštvija bašo Mesija

Detalna proroštvija bašo Mesija

STIHO

PROROŠTVO

ISPOLNINGJA PE

Psalm 22:1

Ka izgledinel kaj o Devel bistergja le

Matej 27:46; Marko 15:34

Psalm 22:7, 8

Ka asan leske džikote tano ko stubo

Matej 27:39-43

Psalm 22:16

Ka ovel kovimo ko stubo

Matej 27:31; Marko 15:25; Jovan 20:25

Psalm 22:18

Ka frden ždrepka bašo leskere šeja

Matej 27:35

Psalm 22:22

Ka objavinel e Jehovaskoro anav

Jovan 17:6