Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

STRAŽARSKA KULA

Pučibe: So mislinea, dali akala lafija nekogaš ka oven čače?

Stiho: Ot 21:3, 4

Šaj te vakera: Akava spisanie vakerela sar o Devel ka kerel akala lafija te oven čače hem so ka značinel akava amenge.

STRAŽARSKA KULA (paluni strana)

Pučibe: Molinava tut, dikh akava pučibe. [Čitin o prvo pučibe hem o odgovorija so i dende ki 16 str.] So mislinea tu?

Stiho: Ps 83:18

Šaj te vakera: Akaja statija objasninela so vakerela i Biblija bašo e Devleskoro anav.

ŠTO UČI BIBLIJATA

Pučibe: Nesave manuša mislinena kaj o Devel vladinela e svetoja. Ama dali džanea kaj i Biblija vakerela koj čače vladinela akale svetoja?

Stiho: 1Jo 5:19

Šaj te vakera: Akava lil but šukar objasninela so vakerela i Biblija baši akaja tema hem bašo javera.

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.