Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Bračno pari koristinela o tablet te proučinel

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE maj 2016

Prezentacie sar primer

Predlogija sar te del pe o Stražarska kula hem Što uči Biblijata. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Jehova mangela te molina amen e javerenge

O Devel vakergja e Joveske te molinel pe bašo pe trin neljubezno amalenge. Save bereketija sine e Jove adaleske so sine verno hem istrajno? (Jov 38-42)

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Dali koristinea i JW Library?

Sar šaj te perave i aplikacija? Sar šaj te pomožinel tut ko sostanokija hem ki služba?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ka ova ko mir e Jehovaja ako poštunjaja leskere Čhave, e Isuse

Sar o narodija reagirinena ki e Isuseskiri vlada? Soske tano amenge važno te poštunja e Care postavimo taro Devel? (Psalm 2)

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Koj šaj te ovel gosto ko šatori e Jehovaskoro?

O 15 Psalm opišinela so rodela o Jehova taro ple amala.

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Sar te koristina i JW Library

Sar te koristine i aplikacija keda proučinea, ko sostanokija, hem ki služba.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Detalna proroštvija bašo Mesija

Dikh sar o proroštvija bašo Mesija taro Psalm 22 ispolningje pe upro Isus.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Rode hrabrost taro Jehova

So šaj te pomožinel amenge te ova hrabra sar o David? (Psalm 27)