Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Iker e Jehovaskere načelija bašo moral

Iker e Jehovaskere načelija bašo moral

O Jehova dengja e manušenge načelija sar valjani te živinen. Na primer, ov vakergja kaj o brako tano trajno vrska maškar o rom hem i romni (Mt 19:4-6, 9). Ov osudinela sekova seksualno nemoral (1Ko 6:9, 10). Isto agjaar, ov dengja načelija pe narodoske bašo urajbe hem doteribe te šaj te razlikujnen pe taro javera (5Mo 22:5; 1Ti 2:9, 10).

Avdive but manuša na prifatinena e Devleskere načelija (Ri 1:18-32). Ola dozvolinena adava soj popularno te vlijajnel upro lengoro način sar uravena pe, doterinena pe hem sar postapinena. But džene falinena pe adaleske so postapinena pogrešno hem kritikujnena okolen so živinena pojaver lendar (1Pe 4:3, 4).

Sar svedokija e Jehovaskere, amen valjani hrabro te poddržina e Devleskere načelija (Ri 12:9). Sar šaj te kera adava? Agjaar so taktično ka vakera e javerenge so mangela o Devel, a so na. Ama, isto agjaar valjani te ikera amen ko adala načelija. Na primer, keda birinaja sar te urava amen ili sar te doterina amen, šaj te puča amen: „Dali mlo izbor sikavela kaj ikerava man ko e Jehovaskere ili ko e svetoskere načelija? Dali mlo urajbe sikavela kaj sium e Devleskoro sluga kova so darala lestar?“ Ili, keda birinaja savo filmi te dikha, šaj te puča amen: „Dali akava filmi tano šukar anglo e Jehovaskere jakhja? Kaskere moralna načelija tane istaknime ko filmi? Šaj li mlo izbor baši zabava te tiknjarel mli odlučnost te ikerav e Jehovaskere načelija? (Ps 101:3). Dali mlo izbor šaj lošno te vlijajnel upri mli familija ili o javera?“ (1Ko 10:31-33).

Soske tano but važno te ikera e Jehovaskere načelija? Panda hari, o Isus Hristos ka uništinel e lošna manušen hem sa adava soj lošno (Eze 9:4-7). Samo adala so kerena adava so mangela o Devel ka oven spasime (1Jo 2:15-17). Adaleske, te poddržina hem te branina e Jehovaskere načelija bašo moral te šaj o manuša so dikhena amaro šukar ponašibe te slavinen e Devle (1Pe 2:11, 12).

Sar mlo urajbe hem doteribe sikavela save tane mle moralna načelija?

DIKH O VIDEOKLIPI OV E JEHOVASKORO AMAL — JEKH ROM, JEKH ROMNI, HEM PALO ADAVA KEREN LAFI BAŠO AKALA PUČIBA:

  • Soske tano mudro te živina spored e Jehovaskere načelija?

  • Soske o roditelija valjani taro tiknipe te sikaven e čhaven bašo e Jehovaskere načelija bašo moral?

  • Sar šaj o terne hem o pophure te pomožinen e manušenge te ovel len korist taro e Devleskoro šukaripe?