Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Proučibe hem hor razmislibe baši Biblija

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE juni 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer bašo spisanie Razbudete se! hem te sikljol pe o čačipe bašo adava sar valjani te dikha ko životo. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

E Jehovaskoro Lafi ispolninela pe dži ko najtikno detali

Sa o proroštvija so vakergja o Eremija bašo adava sar ka ovel osvojmo hem uništimo o Vavilon ispolningje pe dži ko najsitno detali.

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Kobor tani bari tli vera ko e Jehovaskere vetuvanja?

O Isus Navin vakergja kaj sa o vetuvanja so o Jehova dengja len bašo Izrael ispolningje pe. Sar šaj te bajrara amari vera ko e Devleskere vetuvanja?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ako siem spremna te adžikera, ka istrajna

So pomožingja e Eremijaske te istrajnel hem te zadržinel šukar stavi džikote sine le bare progonstvija? Sar šaj te spreminav man bašo problemija so ka aven ki idnina?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Ezekiel radosno objavinela sine i poraka taro Devel

Ki vizija, o Jehova dengja e Ezekieleske jekh svitok hem vakergja leske te hal le. So značinela sine leske adava so halja o svitok?

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Ov radosno džikote propovedinea o šukar haberi

O propovedibe o šukar haberi ponekogaš šaj te ovel pharo, ama o Devel mangela te služina leske radosno. Sar šaj te ova radosna džikote propovedinaja?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ka ove li obeležimo spasibaske?

I vizija e Ezekieleskiri ispolningja pe prvo puti keda sine uništimo o Erusalim. Sar akaja vizija ispolninela pe ko amaro vreme?

TE ŽIVINA SAR HRISTIJANJA

Iker e Jehovaskere načelija bašo moral

Amen valjani hrabro te poddržina e Devleskere načelija. Sar? Soske tano adava važno?