Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  juli 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

STRAŽARSKA KULA

Pučibe: Dali o Devel manglja amen te mera?

Stiho: Ot 21:4

Šaj te vakera: Akava spisanie objasninela so vakerela i Biblija bašo životo hem bašo meribe.

SIKAV BAŠO ČAČIPE

Pučibe: Soske avdive cidaja but muke?

Stiho: 1Jo 5:19

Čačipe: O Beng vladinela akale svetoja.

SAR ŠAJ TE SIKLJOVE TARI BIBLIJA?

Šaj te vakera: E Jehovaskere svedokija nudinena besplatno biblisko kursi kova so dela amen odgovor ko pučiba sar soj: Soske cidaja but muke? Sar šaj mi familija te ovel bahtali? Akava kratko videoklipi sikavela sar izgledinela jekh asavko biblisko kursi. [Mukh o videoklipi Sar šaj te sikljove tari Biblija?] Šaj te koristina akaja publikacija baši amari diskusija. [Sikav jekh taro amare publikacie proučibaske hem, ako šaj, sikav sar vodinela pe biblisko kursi.]

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.