Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Jekh phen propovedinela jekhe manušnjake so khedela čaj ko Kamerun

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE juli 2016

Prezentacie sar primer

Predlogija sar te del pe i Stražarska kula hem Šukar haberi taro Devel. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Falin e Jehova, adale so šunela o molitve

Soske tano šukar te moline tut bašo bukja so vetingjan len e Jehovaske? Sar ko tle molitve ka sikave doverba ko Jehova? (Psalmi 61-65)

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Živin poednostavno hem služin ki pobari mera

So šaj te kere ako poednostavingjan to životo? Sar šaj te ova sar o Isus?

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

E Jehovaskoro narodo tano revnosno bašo čačutno obožavanje

So sikavela amen e Davideskiri revnost bašo Jehova? So terinela amen i revnost te kera? (Psalmi 69-72)

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Šaj li te probine barem jekh berš?

Adala so ka probinen akaja služba ka ovel len but blagoslovija hem ka oven zadovolna.

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Rasporedija baši opšto pionersko služba

Ka ove iznenadimo keda ka dikhe kaj šaj te služine sar opšto pioneri iako nane tut but vreme hem šukar sastipe.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ma bistre o bukja so kergja len o Jehova

Kola tane nesave bukja so kergja o Jehova? Soske tano šukar hor te razmislina baši lende? (Psalmi 74-78)

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Koj tano najvažno ko tlo životo?

O pisateli taro 83 Psalm sikavgja kaj o Jehova tano i najvažno ličnost ko leskoro životo. Sar šaj amen da te sikava adava?