Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  januari 2017

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

STRAŽARSKA KULA

Pučibe: Nesave manuša mislinena kaj o sovetija tari Biblija tane purane bašo amaro vreme, a javera mislinena kaj late isi la pli vrednost. So mislinea tu?

Stiho: 2Ti 3:16, 17

Šaj te vakera: Akava spisanie sikavela kaj ki Biblija isi but korisna sovetija hem isto agjaar, dela amen predlogija sar te ovel amenge pointeresno te čitina la.

SIKAV BAŠO ČAČIPE

Pučibe: But džene vakerena kaj o krajo akale svetoskoro tano but paše. Dali tu da mislinea agjaar?

Stiho: Mt 24:3, 7, 14

Čačipe: Amen živinaja ko vreme keda ovena akala bukja. Znači, o krajo tano paše. Akava na valjani te daravel amen, soske panda hari ka avel pošukar vreme.

ČAČUTNI VERA KO DEVEL

Pučibe: [Phrav ki 16-17 strana.] Akaja slika but razlikujnela pe taro adava so dikhaja avdive. So mislinea, šaj li jekh dive celo sveto te ovel agjaar?

Stiho: Isa 65:21, 22

Šaj te vakera: Akaja brošura pomožinela amenge te ovel amen pobari vera ko vetuvanja so dengja len o Devel.

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.