O Neemija revno braningja o čačutno obožavanje

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Upro prvosvešteniko Elijasiv vlijanjgja o Tovij, kova so sine neverniko hem protivniko

  • O Elijasiv spremingja jekh trpezarija e Tovijeske ko dvoro e hrameskoro

  • O Neemija frdingja sa o bukja so sine e Tovije, čistingja adava than hem kergja palem te koristinel pe ko ispravno način

  • O Neemija prodolžingja te cidel sa o melalipe taro Erusalim