IZGLED
Text
Image

455 a.a.e.

 1. Nisan (mart/apr.)

  2:4-6 O Neemija rodela dozvola palem te gradinel o Erusalim, o glavno than bašo čisto obožavanje ko adava vreme

 2. Ijar

 3. Sivan

 4. Tamuz (juni/juli)

  2:11-15 Otprilika ko akava vreme, o Neemija resela hem proverinela o zidija e dizjakere

 5. Av (juli/avg.)

  3:1; 4:7-9 O gradibe počminela iako protivinena pe o dušmanja

 6. Elul (avg./sep.)

  6:15 O zido sine završimo 52 divenge

 7. Tišri