Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Phenja tari Indonezija koristinena i brošura Šun e Devle

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE fevruari 2016

Prezentacie sar primer

Predlogija sar te del pe o Razbudete se! hem Šun e Devle. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Neemija mangela sine o čačutno obožavanje

Zamislin tuke sar o Neemija vredno kerela sine buti te šaj palem te gradinen pe o zidija ko Erusalim hem o čačutno obožavanje (Neemija 1-4).

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Neemija sine but šukar nadgledniko

O Neemija pomožingja e Izraelconge te oven bahtale džikote služinena e Devleske. Koristin o slike te šaj te zamisline tuke o bukja so ule ko Erusalim ko tišri 455 berš a.a.e. (Neemija 8:1-18).

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O verna sluge e Devleskere poddržinena o čačutno obožavanje

Ko vreme e Neemijaskoro, e Jehovaskoro narodo sine spremno te poddržinel o čačutno obožavanje (Neemija 9-11).

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

O najšukar način te dživdinel pe

E terenen ki e Jehovaskiri organizacija isi len but možnostija te ovel len bahtalo dživdipe. Koristin o pučiba te diskutirinen bašo videoklipi.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Korisna bukja so sikljovaja taro Neemija

Zamislin tuke sar o Neemija revno braningja o čačutno obožavanje (Neemija 12-13).

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Kanin sekas ko tlo podračje ki Spomen-svečenost!

Prezentacija sar primer baši pokana baši Spomen-svečenost bašo 2016 berš. Ako nekoj sikavela interes, koristin o predlogija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

I Estira braningja e Devleskere narodo

Zamislin tuke kobor hrabro braningja e Devleskere narodo (Estira 1-5).