Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  dekemvri 2016

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

RAZBUDETE SE!

Pučibe: But manuša mangena te ovel len šukar sastipe. So mislinea, so šaj te kera te zaštitina amen taro nesave nasvalipa?

Stiho: Iz 22:3

Šaj te vakera: Akava spisanie kerela lafi sar šaj arakhaja amen taro nesave zarazna nasvalipa.

SIKAV BAŠO ČAČIPE

Pučibe: Nesave mislinena kaj o Devel tano krivo bašo muke so isi e manušen. So mislinea tu?

Stiho: Jov 34:10

Čačipe: O Devel na kerela te cida muke. Ola šaj te aven taro Beng, taro pogrešno odluke hem adaleske so ponekogaš arakhljovaja ko pogrešno than hem ko pogrešno vreme. Keda isi amen muke, o Devel mangela te pomožinel amen. Ov čače grižinela pe amenge.

SOSKE TE SIKLJOVE TARI BIBLIJA? (Videoklipi)

Pučibe: So mislinea, dali o Devel vladinela e svetoja? [Mukh te odgovorinel o stanari.] Akava videoklipi sikavela so vakerela i Biblija bašo adava. [Mukh o videoklipi.]

Šaj te vakera: Ko 11 poglavje taro akava lil kerela pe lafi bašo adava soske o Devel mukhela te oven doborom muke hem so ka kerel te cidel len? [Nudin o lil So sikavela amen.]

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.