Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Prezentacie sar primer

Prezentacie sar primer

RAZBUDETE SE!

Pučibe: Sar šaj šukar te koristina amaro vreme iako isi amen but obvrske?

Stiho: Pro 4:6

Šaj te vakera: Akava spisanie dela amen praktična predlogija so valjani te ovel amenge najvažno.

SIKAV BAŠO ČAČIPE

Pučibe: Soske postojnaja?

Stiho: Ps 37:29

Čačipe: O Devel kergja e manušen te živinen zasekogaš ki Phuv.

ŠUKAR HABERI TARO DEVEL!

Pučibe: Avdive šunaja samo bašo lošna bukja. So mislinea, kote šaj te šuna šukar haberija? [Sikav o videoklipi Mangea li te šune šukar haberi?]

Stiho: Isa 52:7

Šaj te vakera: Akaja brošura vakerela amenge o šukar haberi taro Devel kova soj pišimo ki Biblija.

PIŠIN TLI PREZENTACIJA

Koristin o dende predlogija sar primer te kere tli prezentacija.