O stražarija obično tergjona sine ko zidija e dizjakere ili ko kule, sine len zadača te predupredinen e manušen ako avela nesavi opasnost. Ki simbolično smisla, o Jehova dengja zadača e Ezekieleske te ovel „stražari ko e Izraeleskoro kher“.

  • 33:7

    O Ezekiel predupredingja e Izraelcon kaj šaj te oven mudarde ako na cidena pe taro lošna drumija

    Savi poraka taro Jehova vakeraja amen avdive?

  • 33:9, 14-16

    Adalea so predupredinela sine e manušen, o Ezekiel šaj sine te spasinel plo životo hem e javerengoro

    So valjani te pottikninel amen te propovedina akaja važno poraka so dengja la amenge o Jehova?