Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  avgust 2016

 TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Sikav bašo čačipe

Sikav bašo čačipe

Taro septemvri, ko amare listija spremibaske ka oven neve prezentacie e naslovea „Sikav bašo čačipe“. Amari cel ka ovel ko ednostavno način te vakera nesavo biblisko čačipe e manušenge, agjaar so ka koristina pučibe hem stiho.

Ako o stanari sikavela interes, šaj te bajara leskoro interes baši naredno poseta, agjaar so ka da le nesavi publikacija. Ili, šaj te sikava leske jekh videoklipi tari amari internet-stranica. Ka ovel šukar te irana amen palo nekobor dive te šaj te prodolžina o razgovor. O neve prezentacie hem o zadače ka oven temelime ko lil So sikavela amen i Biblija? Ko akava lil šaj te arakha dodatna pučiba hem stihija so ka pomožinen amenge te koristina samo i Biblija keda keraja povtorna posete hem vodinaja biblisko kursi.

Isi samo jekh drumo so ingarela ko životo (Mt 7:13, 14). O manuša kaske so propovedinaja isi len različno religie hem poteklo, adaleske valani te vakera lenge bibliska teme so ka interesinen len (1Ti 2:4). Hari pohari, ka ovel amenge polokho te kera lafi bašo različna bibliska teme hem panda pošukar ispravno te koristina o „lafi e čačipaskoro“ (2Ti 2:15). Agjaar ka ova poradosna hem ka šaj ko pošukar način te sikava e javeren bašo čačipe.