Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  april 2017

 BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI | EREMIJA 29-31

O Jehova angleder vakergja bašo nevo sojuz

O Jehova angleder vakergja bašo nevo sojuz
IZGLED
Text
Image

O Jehova vakergja kaj o sojuz e Zakoneskoro ka zameninel le neve sojuzea so ka anel večna bereketija.

O SOJUZ E ZAKONESKORO

 

O NEVO SOJUZ

O Jehova hem o Izraelcija

UČESNIKIJA

O Jehova hem o duhovno Izrael

O Mojsej

POSREDNIKO

O Isus Hristos

Životinsko žrtvencar

VAŽINELA E

Isuseskere žrtvaja

Ploče taro bara

PIŠIMO KO

E manušenge ko vilo