Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Amaro životo hem služba sar hristijanja – listija spremibaske  |  april 2017

 BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI | EREMIJA 25-28

Ov hrabro sar o Eremija

Ov hrabro sar o Eremija

O Eremija vakergja kaj o Erusalim ka ovel uništimo sar o Silo

26:6

  • O kovčeg e sojuzeskoro, so prestavinela sine e Jehovaskiri prisutnost, nesavo vreme sine ko Silo

  • O Jehova mukhlja o Filistejcija te len o kovčeg, hem ov nikogaš na sine iramo ko Silo

O sveštenikija, o prorokija, hem sa o manuša mangle te mudaren e Eremija

26:8, 9, 12, 13

  • O manuša astargje e Eremija adaleske so prorokujngja protiv o Erusalim hem o hrami

  • O Eremija na otkažingja pe hem na našlja

O Jehova zaštitingja e Eremija

26:16, 24

  • O Eremija ačhilo hrabro, hem o Jehova na mukhlja le korkori

  • O Jehova ohrabringja e Ahikame te pomožinel e Eremijaske

Adaleske so o Jehova pomožingja hem ohrabringja e Eremija, ov šaj sine 40 berš te propovedinel poraka so o manuša na mangle te šunen