Dža ko teksto

Dža ki sodržina

 TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Nevi statija te počminel pe razgovor

Nevi statija te počminel pe razgovor

Taro januari 2016 berš, ki paluni strana tari Stražarska kula (izdanie baši javnost) ikljola i statija „Što veli Biblijata?“ Oj tani kerdi te pomožinel amenge te počmina razgovor bašo bibliska teme. O način sar tani kerdi i statija tano slično sar ko amare traktatija. Isi pučibe so pottikninela e manuše te vakerel so mislinela, isi stiho, hem javera informacie bašo razgovor.

O šukar razgovorija bašo bibliska teme but puti anena dži ko biblisko kursi. Koristin akaja statija te pomožine bute manušenge so i tane duhovno bokhale (Mt 5:6).

SAR TE KORISTINA LA:

  1. Puč e stanare so mislinela bašo jekh taro pučiba

  2. Šun šukar leskoro odgovor

  3. Čitin o stiho taro delo „Što veli Biblijata“ hem puč so mislinela bašo stiho. Ako isi le vreme, prodolžinen o razgovor agjaar so ka koristine nesavi točka taro delo „Što drugo učime od Biblijata“

  4. Nudin o spisanie

  5. Dogovorin tut palem te ave hem te keren lafi bašo dujto pučibe