Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Phralja hem phenja ko megjunarodno kongres 2014, Nju Džersi, SAD

AMARO ŽIVOTO HEM SLUŽBA SAR HRISTIJANJA – LISTIJA SPREMIBASKE april 2016

Prezentacie sar primer

Predlogija sar te del pe o Razbudete se! hem Što uči Biblijata. Koristin o primerija te kere tli prezentacija.

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

Ohrabrin hem zajaknin e javeren ljubezna lafencar

Namesto te utešinen le, o trin amala e Joveskere vakergje kaj ov tano krivo hem kergje te ovel leske panda popharo (Jov 16-20)

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Nevi statija te počminel pe razgovor

Počmin te kere lafi bašo bibliska teme e neve statijaja „So vakerela i Biblija?“

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O Jov na dozvolingja pogrešno te razmislinel

Dikh save hovavne bukja vakerela o Satana hem so čače o Jehova osetinela baši amende (Jov 21-27)

BARVALIPE TARO E DEVLESKORO LAFI

O Jov sine primer baši pravednost

O Jov sine odlučno te ačhovel moralno čisto sar so rodela o Jehova hem te ovel sar leste šukar hem pravedno (Jov 28-32).

BARVALIPA TARO E DEVLESKORO LAFI

O čačutno amal dela sovetija so ohrabrinena

Sikljov taro Eliu sar ov ljubezno postapingja pe amalea e Jovea (Jov 33-37).

DE TUTAR SA KI SLUŽBA

Akcija te delinen pe o pokane bašo kongres

Bukja so valjani te pamtina keda daja o pokane bašo regionalno kongres. Vežbin i prezentacija sar primer.

TE DŽIVDINA SAR HRISTIJANJA

Važna bukja bašo kongres

Razmislin ko kola načinija šaj te sikave mangipe e javerenge ko kongres.