Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Uvodija bašo bibliska lila

Uvod bašo lil Propovednik

Uvod bašo lil Propovednik

Kratko pregled bašo biblisko lil Propovednik, lil kova so pomožinela amen te džana koja tani i smisla e životoskiri.