Dža ko teksto

Dža ki sodržina

Uvod bašo lil Pesna nad pesnite

Uvod bašo lil Pesna nad pesnite

O lil Pasna nad pesnite raskažinela bašo čačutno mangipe hem vernost.