Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Uvodija bašo bibliska lila

Sikljov interesna bukja bašo sekova biblisko lil.

Uvod bašo lil Ezra

O Jehova ispolningja po vetuvanje kaj ka oslobodinel pe narodo taro Vavilon hem ka iranel o čačutno obožavanje ko Erusalim.

Uvod bašo lil Neemija

O biblisko lil Neemija dela važna pouke adalenge so mangena te služinen e Devleske ko ispravno način.

Uvod bašo lil Estira

O nastanija so slučingje pe ko vreme e Estirakoro ka zajakninel amari vera ko Jehova kaj ov šaj te spasinel pe narodo keda isi le nevolja.

Uvod bašo lil Jov

Sarine so mangena e Jehova ka ovel len iskušenija. O lil Jov sikavela amenge kaj šaj te ačhova verna hem te poddržina e Devleskoro pravo te vladinel

Uvod bašo lil Psalmi

O lil Psalmi sikavela e Jehovaskiri vrhovno vlast, pomožinela hem dela nadež adalenge so mangena le, hem sikavela sar leskoro Carstvo ka smeninel o sveto.

Uvod bašo lil Izreki

Ko lil Izreki isi sovetija taro Devel bašo sa o bukja ko amaro životo, sar na primer baši buti hem baši familija.

Uvod bašo lil Propovednik

O cari o Solomon istakninela kola bukja tane važna ko životo hem kerela razlika maškar lende hem o bukja soj protiv e Devleskiri mudrost.

Uvod bašo lil Pesna nad pesnite

O verno mangipe maškar i Sulamka hem o pastiri opišime tane sar „jag taro Jah“. Soske?

Uvod bašo lil Isaija

O lil Isaija tano lil so isi le sigurna proroštvija kola bajrarena amari doverba ko Jehova sar Devel kova so ispolninela ple vetuvanja hem Devel so spasinela amen.

Uvod bašo lil Eremija

O Eremija verno kergja pli zadača sar proroko iako sine leske but pharo. Razmislin sar akava primer šaj te koristinel amenge avdive.