Dža ko teksto

Dža ki sodržina

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE) septemvri 2017

Ko akava broj isi statie proučibaske taro 23 oktomvri dži ko 26 noemvri 2017.

Ponadari da neka ovel tut samokontrola

Sar o primerija tari Biblija šaj te pomožinen amenge te ovel amen hem te sikava akaja osobina? Soske e hristijanen valjani ponadari da te ovel len akaja osobina?

Ov sočuvstvitelno sar o Jehova

Ki jekh prilika, o Jehova vakergja e Mojsejeske koj tano agjaar so objavingja leske plo anav hem ple osobine. Jekh taro prva osobine kola so spomningja o Jehova sine o sočuvstvo. Savi tani akaja osobina hem soske valjani te džane la?

O Lafi amare Devleskoro ačhovela zasekogaš

I Biblija odamna tani pišimi, ama oj beršencar tani o najbikimo lil iako sine promene ki čhib, promene ko politička nastanija hem iako sine protivibe te prevedinel pe.

E Devleskoro Lafi tano silno

But manuša kergje bare promene adaleske so proučinena e Devleskoro Lafi. So valjani te kera te šaj e Devleskoro Lafi te vlijajnel ko amaro životo?

„Ov hrabro... hem počmin te gradine“

Soske valjani te ova hrabra hem sar šaj te ova hrabra?