Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  oktomvri 2017

Dali džanljan?

Dali džanljan?

Soske o Isus osudingja e Evreengiri navika te den zakletva?

E MOJSEJESKORO zakoni dozvolinela sine e manušenge te den nesave zakletve agjaar so ka vakeren „Dava sovli ko Devel“ ili „Dava sovli ko e Devleskoro anav“. Ama, ko vreme e Isuseskoro, o Evreija doborom puti dena sine zakletva so ulo lenge navika te den sovli bašo skoro sa so ka vakeren. Ola kerena sine adava te šaj o javera te verujnen ko lengere lafija. Ama, o Isus duj puti osudingja akaja navika. Ov vakergja: „Keda ka vakeren: ’Oja‘, adava neka značinel ’oja‘, a keda ka vakeren: ’Na‘, adava neka značinel ’na‘“ (Mat. 5:33-37; 23:16-22).

Ko jekh teološko rečniko pišinela kaj adava so ko Talmud tano detalno objasnimo kola zakletve mora sine te ikeren len, a kola šaj sine te na ikeren len, pomožinela amenge te dikha kobor često o Evreija dena sine zakletva te sikaven kaj adava so vakerena tano čače.

Na sine samo o Isus adava so osudingja akaja pogrešno navika. Na primer, o evrejsko istoričari Josif Flavij baši jekh evrejsko sekta vakergja: „Izbeginena te den sovli hem verujnena kaj o dejbe zakletva tano pološno taro hovajbe“. Ola mislinena sine kaj ako nekoj mora te del zakletva te šaj o javera te verujnen le, tegani ov hovavela sine. Ko evrejsko apokrifno lil Mudrost Sirahova (23:11) pišinela nešto slično: „O manuš so često dela sovli, pherdo tano bezzakonie“. O Isus vakergja kaj na valjani te da zakletva bašo bukja so nane važna. Ako sekogaš vakeraja o čačipe, na valjani te da sovli te šaj te sikava e javerenge kaj adava so vakeraja tano čače.