Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  oktomvri 2017

Zaštitinena tut voena kočie hem kruna

Zaštitinena tut voena kočie hem kruna

Agjaar ka ovel ako šunena e Jehovaskoro glaso, tumaro Devel (ZAH. 6:15)

GILJA: 61, 22

1, 2. Ki savi situacija sine o Evreija ko Erusalim ko krajo tari eftato vizija so dikhlja o Zaharija?

PALI eftato vizija, e Zaharija sine le but bukja bašo kola so šaj sine te razmislinel. Ov sigurno sine ohrabrimo adaleske so o Jehova vetingja kaj ka uništinel e lošna manušen. Ama, ništo na meningja pe. But džene panda sine lošna hem na sine poštena, a o hrami panda na sine završimo. Soske o Evreija sigate otkažingje pe tari zadača so dengja len o Jehova? Dali irangje pe ko Erusalim samo te ovel len pošukar životo?

2 O Zaharija džanlja kaj o Evreija so irangje pe ko Erusalim sine e Devleskere sluge. O Jehova pottikningja len te mukhen plo kher hem pli buti ko Vavilon (Ezra 1:2, 3, 5). Ola mukhle i phuv koja so šukar džanena la sine te šaj te selinen pe ko than kova so poviše džene lendar nikogaš na dikhle le. Akale Evreenge doborom sine važno te gradinen palem o hrami  so sine spremna te ciden jekh opasno drumo kote so valjani sine te nakhen 1.600 kilometrija taro planine hem karpesta thana.

3, 4. Save problemija sine e Evreen kola so irangje pe ko Erusalim?

3 Zamislin tuke o baro drumo so valjani sine te nakhen o Evreija taro Vavilon dži ko Erusalim. Sine len but vreme te razmislinen hem te keren lafi bašo plo nevo kher. O pophure vakerena sine lenge kobor sine šužo o Erusalim hem o hrami (Ezra 3:12). Te ove sine lencar, sar ka osetine tut sine keda prvo puti ka dikhe o Erusalim? Dali ka ove sine tažno keda ka dikhe sine o ruševine učharde divo čarjaja hem o phage zidija taro Erusalim kote so angleder sine porte hem kule? Šaj ka sporedine sine o phage zidija e bare hem silna zidoncar so sine ko Vavilon. Ama, o Evreija na sine obeshrabrime. Soske? Adaleske so o Jehova pomožingja lenge hem zaštitingja len džikote sine ko drumo. Keda resle ko Erusalim, gradingje žrtveniko ko than kote so sine o hrami hem počmingje sekova dive te den žrtve e Jehovaske (Ezra 3:1, 2). Sine len bari revnost hem spremna sine baši buti. Izgledinela sine kaj ništo našti te obeshrabrinel len.

4 Ola na valjani sine samo te gradinen o hrami, nego isto agjaar te gradinen peske khera hem dizja. Isto agjaar, valjani sine te sadinen o nive te šaj te ovel len so te han ple familijaja (Ezra 2:70). Adžikerela len sine but buti. Palo kratko vreme, ale o dušmanja hem mangle te čhinaven len ki buti. O dušmanja protivingje pe lenge 15 berš, adaleske o Evreija hari pohari obeshrabringje pe (Ezra 4:1-4). Javer problemi sine adava so ko 522 berš a.a.e., o persisko cari dengja zapoved te čhinavel pe e gradibaja ko Erusalim. Izgledinela sine kaj i diz nane nikogaš palem te ovel gradimi (Ezra 4:21-24).

5. Sar pomožingja o Jehova ple narodoske?

5 O Jehova džanlja kaj leskere narodoske valjangja hrabrost hem sila. Ov dengja e Zaharijaske i posledno vizija te šaj te uverinel len kaj mangela len hem kaj ceninela sa adava so kerena leske. Ov vetingja lenge kaj ka zaštitinel len ako ponadari da kerena i buti so dengja la lenge. Bašo gradibe e hrameskoro o Jehova vakergja: „Agjaar ka ovel ako šunena e Jehovaskoro glaso, tumaro Devel“ (Zah. 6:15).

VOJSKA TARO ANGELIJA

6. a) Sar počmingja i oftoto vizija? (Dikh i slika ko početok tari statija.) b) Soske e grasten sine len različno boja?

6 I posledno taro ofto vizie so dikhlja o Zaharija šaj najviše te bajrarel amari vera. (Čitin Zaharija 6:1-3.) Trudin tut te zamisline tuke so dikhlja o Zaharija. „Maškar duj planine“ kerde taro bakari iklile grasta kola so cidena štar voena kočie. E grasten sine len različno boja, adaleske šaj sine lokhe te razlikujnen pe o javačija. O Zaharija pučlja: „Soj akava?“ (Zah. 6:4). Amen da mangaja te džana o odgovor soske akaja vizija vlijajnela upri amende da.

7, 8. a) So pretstavinena o duj planine? b) Soske o planine tane taro bakari?

7 Ki Biblija, o planine šaj te  pretstavinen carstvija ili vlade. O planine so dikhlja o Zaharija tane slična sar o duj planine so dikhlja len o Daniel. Jekh lendar prestavinela e Jehovaskiri večno vlast upro sa, a i javer o mesijansko Carstvo kote so Cari tano o Isus (Dan. 2:35, 45). Otkeda ulo cari o Isus ko 1914 berš, solduj planine isi len posebno uloga te šaj te ispolninel pe e Devleskiri namera e Phuvjaja.

O Jehova panda koristinela ple angelen te zaštitinel hem te pomožinel ple slugenge

8 Soske o planine tane taro bakari? O bakari tano but vredno hem sjajno metali. O Jehova vakergja e Izraelconge te koristinen le keda gradinena sine o sveto šatori hem palo adava o hrami ko Erusalim (2. Moj. 27:1-3; 1. Car. 7:13-16). Adava so o duj simbolična planine tane taro bakari sikavela kobor tano veličestveno e Devleskoro vladibe hem o mesijansko Carstvo. Ola ka keren o manuša te osetinen pe bezbedna hem ka anen lenge but bereketija.

9. Koj tane o javačija, hem koja tani lengiri zadača?

9 So pretstavinena o voena kočie hem lengere javačija? O javačija tane angelija, verojatno različna grupe angelija. (Čitin Zaharija 6:5-8.) Ola ikljovena taro „Gospodari e celo Phuvjakoro“ jekhe posebno zadačaja. O angelija tane bičhalde ko odredime thana te zaštitinen e Devleskere narodo, posebno taro Vavilon, „i severno phuv“. Akale vizijaja, o Jehova uveringja ple slugen kaj nikogaš poviše nane te oven robija ko Vavilon. Zamislin tuke kobor sine utešime adala so gradinena sine o hrami ko vreme e Zaharijaskoro! Ola džanle kaj lengere dušmanja našti te čhinaven len.

10. Sar šaj te pomožinel amenge o proroštvo e Zaharijaskoro bašo voena kočie hem lengere javačija?

10 Avdive, o Jehova panda koristinela ple angelen te zaštitinel hem te pomožinel ple slugenge (Mal. 3:6; Evr. 1:7, 14). Ko 1919 berš, e Devleskoro narodo sine oslobodimo taro simbolično ropstvo e Bare Vaviloneskoro. Taro adava berš, o dušmanja sa ple silencar trudinena pe te čhinaven te širinel pe i čačutni religija (Otk. 18:4). Ama, ola na uspejngje ko adava. Na valjani te dara kaj e Jehovaskoro narodo ka ovel palem ko ropstvo e hovavne religijakoro, adaleske so o angelija zaštitinena e Jehovaskere organizacija (Ps. 34:7). Namesto adava, ponadari da ka ova bahtale hem revna džikote služinaja e Jehovaske. O proroštvo e Zaharijaskoro uverinela amen kaj siem zaštitime taro duj planine.

11. Soske na valjani te dara keda ka napadinen e Devleskere narodo?

11 Panda hari, o politička sile akale svetoskere kolea so vladinela o Satana, ka kheden pe zaedno te šaj te uništinen e Devleskere narodo  (Ezek. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Otk. 19:19). Ko proroštvo e Ezekieleskoro bašo akala vojske vakerela pe kaj tane sar oblakija so učharena i Phuv. Ola avena grastencar hem bare holjaja te napadinen e Devleskere narodo (Ezek. 38:15, 16). * (Dikh i fusnota.) Valjani li te dara lendar? Na! Amencar tani e Jehovaskiri vojska. Ki bari nevolja, e Jehovaskere angelija ka zaštitinen leskere narodo hem ka uništinen sarinen so protivinena pe leske (2. Sol. 1:7, 8). Adava ka ovel čače posebno dive! Ama, koj ka vodinel e Jehovaskere vojska?

O JEHOVA DELA KRUNA JEKHE SVEŠTENIKOSKE TE OVEL CARI

12, 13. a) So vakergja o Jehova e Zaharijaske te kerel? b) Kotar džanaja kaj o manuš soj vikimo Fidanka tano o Isus Hristos?

12 Samo o Zaharija dikhlja o ofto vizie. Ama, palo adava kergja nešto so o javera da šaj sine te dikhen le hem agjaar ohrabringja adalen so gradinena sine e Devleskoro hrami. (Čitin Zaharija 6:9-12.) O Jehova vakergja e Zaharijaske te khedel srebro hem zlato taro trin murša so irangje pe taro Vavilon — o Heldaj, o Tovija hem o Jedaj — te šaj te kerel jekh kruna (Zah. 6:11). Dali akaja kruna sine kerdi e upraviteleske o Zorovavel, kova so sine taro e judaskoro pleme hem avela sine taro David?  Na. O Jehova vakergja e Zaharijaske te čhivel i kruna e prvosveštenikoske so vikinela pe sine Isus, e Josedekoskoro čhavo. Akava verojatno iznenadingja sarinen.

13 Dali o prvosvešteniko ulo cari adaleske so dobingja i kruna? Na. Ov na avela sine taro David, adaleske našti sine te ovel cari. Adalea so o Jehova dengja i kruna leske sikavgja kaj ki idnina nekoj ka ovel večno cari hem prvosvešteniko. Baši leste pišinela kaj tano i Fidanka. I Biblija vakerela kaj adaja Fidanka tano o Isus Hristos (Isa. 11:1; Mat. 2:23, fus.).

14. So kerela o Isus sar Cari hem Prvosvešteniko?

14 O Isus tano Cari hem Prvosvešteniko. Ov vodinela e Jehovaskere vojska taro angelija hem kerela sa so valjani te šaj e Devleskoro narodo te osetinel pe bezbedno ko akava nasilno sveto (Erem. 23:5, 6). Panda hari, ov ka pobedinel e narodon te šaj te poddržinel e Jehovaskoro vladibe hem te zaštitinel e Jehovaskere narodo (Otk. 17:12-14; 19:11, 14, 15). Ama, angleder te avel adava vreme, o Isus valjani te završinel jekh važno zadača.

OV KA GRADINEL O HRAMI

15, 16. a) Sar sine čistimo e Devleskoro narodo ko amaro vreme, hem koj kergja adava? b) So ka slučinel pe ko krajo taro iljada berša kolende so ka vladinel o Hristos?

15 O Isus sine čhivdo te ovel Cari hem Prvosvešteniko, a isto agjaar dobingja zadača te „gradinel e Jehovaskoro hrami“. (Čitin Zaharija 6:13.) Ko 1919 berš, ov kergja akaja zadača agjaar so oslobodingja e Devleskere narodo taro ropstvo e hovavne religijakoro, o Baro Vavilon. O Isus čistingja o sobranie ko duhovno pogled hem čhivgja jekh „verno hem razborito robo“. Akaja grupa pomazime phralja vodinena o čisto obožavanje ki Phuv (Mat. 24:45). Isto agjaar, o Isus ponadari da pomožinela e Devleskere narodo te služinel e Devleske ko ispravno način (Mal. 3:1-3).

16 O Isus hem o 144.000 carija hem sveštenikija ka vladinen iljada berša. Tegani, ola ka pomožinen e verna manušenge te oven sovršena. Keda akala carija hem sveštenikija ka završinen pli zadača, ki Phuv ka ačhoven samo adala so služinena e Jehovaske. Ko adava vreme, sekova  manuš ka služinel e čačutne Devleske ko ispravno način!

UČESTVUJN KO DUHOVNO GRADEŽNO PROEKTI

17. Ko so uveringja o Jehova e Evreen hem sar vlijajngja akava upri lende?

17 Sar vlijajngja i poraka e Zaharijaskiri upro Evreija ko adava vreme? O Jehova vetingja kaj ka pomožinel len hem ka zaštitinel len te šaj te završinen o hrami. Adava so vetingja o Jehova dengja len nadež. Ama, šaj ponadari da pučena pe sine sar šaj hari manuša te završinen doborom bari buti. Adaleske o Zaharija vakergja lenge nešto so pomožingja lenge ma te daran hem ma te sumninen pe. Osven o Heldaj, o Tovija hem o Jedaj, o Jehova vakergja lenge kaj javera da verna manuša „ka aven hem ka gradinen e Jehovaskoro hrami“. (Čitin Zaharija 6:15.) O Evreija sine uverime kaj o Jehova pomožinela lenge. Adaleske ola hrabro počmingje te keren buti ko hrami iako o persisko cari zabraningja te gradinel pe o hrami. Akaja zabrana sine sar jekh bari planina anglo lengoro drumo, ama o Jehova cidingja la hem o hrami sine završimo ko 515 berš a.a.e. (Ezra 6:22; Zah. 4:6, 7). Akala lafija so vakergja o Jehova sikavena isto agjaar ko nešto but pobaro so slučinela pe ko amaro vreme.

O Jehova nikogaš nane te bistrel o mangipe so sikavaja leske! (Dikh o pasusija 18-19)

18. Sar o lafija taro Zaharija 6:15 ispolninena pe avdive?

18 Avdive, milionija manuša služinena e Jehovaske. Ola tane bahtale so dena leske pumaro vreme, sila hem materijalna sredstvija. Agjaar ola poddržinena o čisto obožavanje (Izr. 3:9). Šaj te ova sigurna kaj o Jehova ceninela adava so verno poddržinaja le. Ma bistre kaj o Heldaj, o Tovija hem o Jedaj angje srebro hem zlato hem o Zaharija kergja kruna lendar. O Jehova vakergja akaja kruna te ačhovel sar spomen bašo prilog so dengje akala trin murša (Zah. 6:14). O Jehova nikogaš nane te bistrel adava so keraja leske hem o mangipe so sikavaja leske (Evr. 6:10).

Bahtale siem so šaj te ova delo tari jekh stabilno, bezbedno hem večno organizacija

19. Sar valjani te vlijajnen upri amende o vizie so dikhlja o Zaharija?

19 Ko akala posledna dive, e Jehovaskoro narodo kergja but buti. Akava šaj sine te keren adaleske so isi len o bereketi taro Jehova hem o vodstvo taro Hristos. Bahtale siem so šaj te ova delo tari jekh stabilno, bezbedno hem večno organizacija. Džanaja kaj ka ispolninel pe e Jehovaskiri namera sa o manuša ki Phuv te služinen leske ko ispravno način. Adaleske, te cenina amaro than so isi amen ki e Jehovaskiri organizacija hem te šuna o glaso e Jehovaskoro. Ako keraja adava, ka zaštitinel amen amaro Cari hem Prvosvešteniko hem o angelija. Te da amendar sa te poddržina o čačutno obožavanje. O Jehova ka zaštitinel amen dži ko krajo akale svetoskoro hem ki celo večnost.

^ pas. 11 Poviše informacie šaj te arakhe ko „Pučiba taro čitatelija“ ki Stražarsko kula taro 15 maj 2015 berš, 29-30 strana. Akava broj nane ki romani čhib.