Dža ko teksto

Dža ki sodržina

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE) mart 2017

Ko akava broj isi statie proučibaske taro 1 dži ko 28 maj 2017.

Sikav čest okolenge so zaslužinena

Koj zaslužinela te sikava leske čest hem soske? Soske tano šukar te sikava lenge čest?

I vera pomožinela amen te ana mudra odluke!

Nesave odluke so anaja len vlijajnena ko amaro životo. So šaj te pomožinel te ana mudra odluke?

Služin e Jehovaske celo vilea!

O judejska carija o Asa, o Josafat, o Ezekija, hem o Josija kergje greške. Ama, soske o Devel dikhela sine ki lende sar manuša kola so služingje leske celo vilea?

Dali taro vilo ka šune adava soj pišimo?

Šaj te sikljova taro greške e javerengere, isto agjaar taro greške soj pišime ki Biblija.

ISKUSTVO

But koristingja mange adava so sium sine mudra manušencar

Džikote služinela but berša ki polnovremno služba, o Vilijam Semjuelson sine le zadače kola so sine interesna hem phare.

Biblisko anav pišimo ko kjupi taro purano vreme

O kotora taro keramičko kjupi purano 3.000 berša sine arakhle ko 2012 berš hem o istražuvačija sine but zainteresirime. Soske ola tane doborom but važna?