Dža ko teksto

Dža ki sodržina

O ednostavno životo anela bahtalipe

O ednostavno životo anela bahtalipe

O DANIEL HEM I MIRJAM lele pe septemvri 2000 berš hem sine len udobno životo ki Barselona (Španija). O Daniel vakerela: „Sine amen šukar platimi buti hem haja sine ko šukar restorantija, džaja sine ko odmorija hem kinaja sine kvalitetna šeja. Isto agjaar, džaja sine redovno ki služba“. Ama, tegani slučingja pe nešto so meningja lengoro životo.

Ko kongres so sine ko 2006 berš, o Daniel šungja govor kote so sine o pučibe: „Keraja li sa so šaj te pomožina adalenge so džana ko drumo so ingarela ko meribe te šaj te oven ko drumo so ingarela ko večno životo?“ (Izr. 24:11). Ko govor sine objasnimo kaj isi amen odgovornost te propovedina i biblisko poraka soske o životo e manušengoro zavisinela taro adava (Dela 20:26, 27). O Daniel vakerela: „Tegani osetingjum ma sar te phene o Jehova vakerela mange adava“. Ko govor isto agjaar sine vakerdo kaj siem pobahtale keda keraja poviše ki služba bašo Jehova. O Daniel šaj sine adava te dikhel tari Mirjam, koja so služinela sine sar pioneri hem sine but bahtali.

Akava govor but vlijajngja upro Daniel, adaleske odlučingja te kerel bare promene ko plo životo. Počmingja te kerel pohari saatija buti, ulo pioneri, hem razmislinela sine kobor ka oven bahtale ov hem i Mirjam ako džana te služinen ko than kote so isi pobari potreba.

PRVO SINE AMENGE PHARO, A PALO ADAVA DOBINGJEM ŠUKAR HABERI

Maj 2007 berš, o Daniel hem i Mirjam mukhle i buti hem selingje pe ki Panama, than kova so angleder posetingje le. Lengoro podračje sine nekobor ostrovija ko arhipelag Bokas del Toro ko Karipsko more. Poviše taro manuša so živinena adari tane taro pleme Ngabe. O Daniel hem i Mirjam mislingje kaj adale parencar so sine len štedime, šaj te ačhon ki Panama otprilika ofto masek.

Te šaj te resen dži ko ostrovija koristinena sine čamco, a keda resena sine ko ostrovija koristinena sine točako. Panda setinena pe keda o prvo puti vozingje 30 kilometrija točakoja ko uče bregija ko tatipe. O Daniel doborom but sine umorno so haričkaske ka perel sine ko nesvest. O manuša taro pleme Ngabe kaske so propovedingje sine but gostoprimliva, posebno keda o Daniel hem i Mirjam siklile nesave lafija ki lengiri čhib. Bašo kratko vreme sine len 23 bibliska kursija.

So slučingja pe keda trošingje o pare so sine len? O Daniel vakerela: „Asvencar ko jakhja počmingjem te razmislina kaj valjani te irana amen ki Španija. Sine amenge pharo te mukha e manušen so proučinaja sine lencar“. Ama palo jekh masek, ola dobingje šukar haberi. I Mirjam vakerela: „Siem sine vikime te služina sar specijalna pionerija. Kobor siem sine bahtale so šaj sine te ačhova ki amari dodelba!“

NEŠTO SO KERELA LEN NAJBAHTALE

Adaleske so sine nesave promene ki organizacija, o Daniel hem i Mirjam mora sine te čhinaven e službaja sar specijalna pionerija ko 2015 berš. So kergje palo adava? Sine len doverba ko lafija taro Psalm 37:5: „Sa tlo pharipe frde e Jehovaske, neka ovel tut doverba ki leste hem ov ka pomožinel tut“. Arakhle buti kolaja so šaj te grižinen pe bašo ple potrebe sar opšta pionerija hem avdive ola služinena ko jekh sobranie ko Veragvas (Panama).

O Daniel vakerela: „Angleder te dža amenge tari Španija, na siem sine sigurna dali šaj te živina ednostavno životo. Avdive živinaja agjaar hem ništo na falinela amenge“. So kerela len najbahtale? Ola vakerena: „Najbahtale kerela amen adava so šaj te pomožina e krotka manušenge te sikljoven bašo Jehova!“