Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

STRAŽARSKO KULA (IZDANIE BAŠO PROUČIBE) juni 2017

Ko akava broj isi statie proučibaske taro 31 juli dži ko 27 avgust 2017.

O Jehova dela uteha ki sekoja amari nevolja

Kola tane nesave problemija so šaj te ovel e hristijanen ko brako hem ki familija? Ako isi tut asavke problemija, sar šaj te utešinel tut o Devel?

Dali mangea hem ceninea o duhovna barvalipa?

Kola barvalipa valjani te cenina hem sar šaj te kera adava?

Ma bistre e Jehovaskoro pravo te vladinel

Kova pučibe vlijanela upro sa o manuša? Soske tano važno te džane le?

Poddržin e Jehova sar Najbaro Vladeteli

Sar ka vlijajnel ko tlo životo ako poddržinea e Jehova sar Najbaro Vladeteli?

Dali džanljan?

Soske o Isus e trgovconge so bikinena sine životne ko hrami vakergja kaj tane čora?

Dali trudinea tut te ove ko mir e javerencar?

Sekole manušeske valjani mir. Ama, keda nekoj tano nesigurno ili gordo, adava šaj te kerel te ponašinel pe ko način kolea so šaj te ruminel o mir. So šaj te pomožinel amenge ma te postapina agjaar?