Dža ko teksto

Dža ko dujto meni

Dža ki sodržina

E Jehovaskere svedokija

romane (Makedonija)

Stražarsko kula (izdanie bašo proučibe)  |  juli 2017

Soske valjani te falina e Jehova?

Soske valjani te falina e Jehova?

Falinen e Jehova!.. Šukar tano te falina le hem ov zaslužinela adava! (PS. 147:1)

GILJA: 104, 152

1-3. a) Keda verojatno sine pišimo o 147 Psalm? b) So šaj te sikljova taro akava psalm?

KEDA nekoj ka kerel šukar nesavi buti ili ka sikavel nesavi šukar osobina, zaslužinela te falina le. Kobor poviše pričine isi amen te falina e Jehova! Šaj te falina le baši leskiri bari sila koja so dikhaja la taro but šuže bukja so kergja len, hem bašo baro mangipe so sikavgja agjaar so dengja ple Čhave sar žrtva amenge.

2 Keda čitinaja o 147 Psalm, dikhjola pe kaj o manuš so pišingja le but mangela sine te falinel e Jehova. Ov isto agjaar ohrabringja e javeren zaedno lea te falinen e Devle. (Čitin Psalm 147:1, 7, 12.)

3 Na džanaja koj pišingja o 147 Psalm. Ama, o manuš so pišingja le verojatno živinela sine ko vreme keda o Izraelcija irangje pe ko Erusalim taro Vavilon (Ps. 147:2). O psalmisti falingja e Jehova soske leskoro narodo šaj sine palem te služinel leske ki pli phuv. Palo adava, ov vakergja javera da pričine soske valjani  sine te falinen e Jehova. Kola sine adala pričine? Save pričine isi tut te faline e Jehova?

O JEHOVA UTEŠINELA ADALEN SOJ PHAGE VILEA

4. Sar osetingje pe o Izraelcija keda o Kir oslobodingja len?

4 Zamislin tuke sar osetinena pe sine o Izraelcija džikote sine robija ko Vavilon. O manuša so ingargje len adari asana sine lenge hem vakerena sine: „Giljaven amenge gili bašo Sion“. Ama, e Izraelconge na alo dži ko giljajbe. O Erusalim, lengiri najbari pričina baši radost, sine uništimo (Ps. 137:1-3, 6). Lengere vile sine phage, hem valjani sine lenge uteha. Ama, o Jehova pomožingja ple narodoske. Sar kergja adava? O persisko cari o Kir, osvojngja o Vavilon hem vakergja bašo Jehova: „Ov dengja ma zadača te kerav leske kher ko Erusalim“. O Kir isto agjaar vakergja e Izraelconge: „Koj tumendar tano taro leskoro narodo? O Jehova, leskoro Devel, neka ovel lea, hem neka džal ko Erusalim“ (2. Let. 36:23). Akava utešingja e Izraelcon so sine ko Vavilon.

5. So vakergja o psalmisti bašo adava sar utešinela amen o Jehova?

5 O Jehova na utešingja e Izraelcon samo sar narodo, nego utešingja hem sekole jekhe lendar. O Jehova postapinela agjaar amencar da avdive. O psalmisti pišingja kaj o Devel „sasljarela adalen soj phage vilea hem pakjarela lengere rane“ (Ps. 147:3). Keda siem nasvale ili razočarime, šaj te ova sigurna kaj o Jehova grižinela pe amenge. O Jehova mangela te utešinel amen hem te sasljarel amare emocionalna rane (Ps. 34:18; Isa. 57:15). Ov dela amen mudrost hem sila te šaj te ikljova ko krajo sekole problemea so isi amen (Jak. 1:5).

O Jehova but mangela te utešinel amen hem te pomožinel amenge te osetina amen pošukar

6. So sikljovaja taro lafija soj pišime ko Psalm 147:4? (Dikh i slika ko početok tari statija.)

6 Palo adava, o psalmisti vakergja kaj o Jehova „gejnela o zvezde“ hem kaj „sekole jekha vikinela la ko anav“ (Ps. 147:4). O psalmisti šaj sine te dikhel o zvezde, ama ov na džanela sine kobor but tane. Avdive, o naučnikija otkrijngje kaj isi milijarde zvezde ki amari galaksija. A šaj ko celo univerzum isi bilionija galaksie. O manuša našti te gejnen sa o zvezde, ama o Stvoriteli šaj. Ov doborom šukar džanela o zvezde so sekole jekha dengja la anav (1. Kor. 15:41). O Devel kova so džanela kote arakhljovela sekoja zvezda, isto agjaar pendžarela tut. Ov sekogaš džanela točno kote sian, sar osetinea tut hem so valjani tuke.

7, 8. a) So džanela o Jehova baši amende? b) Vaker primer so sikavela kobor tano sočuvstvitelno o Jehova.

7 O Jehova haljovela tli situacija hem šaj te pomožinel tut keda isi tut problemija. (Čitin Psalm 147:5.) Šaj mislinea kaj tli situacija tani but phari hem kaj našti te izdržine. O Devel džanela amare ograničuvanja  hem „na bistrela kaj siem taro pravo“ (Ps. 103:14). Adaleske so siem nesovršena, sekogaš keraja o ista greške, sar na primer, vakergjem nesave bukja, sine amen pogrešna želbe ili šaj siem sine ljubomorna e javerenge. Sigurno amenge krivo bašo akava. O Jehova tano sovršeno hem nane le nijekh maana, ama ov celosno haljovela sar osetinaja amen (Isa. 40:28).

8 Dali dži akana osetingjan sar o Jehova pomožingja tut te ikljove ko krajo nesave problemea? (Isa. 41:10, 13). Akava slučingja pe jekhe pionerkake so vikinela pe Kijoko. Oj but obeshrabringja pe keda bičhalgje la te služinel ko nevo than. Kotar džanlja i Kijoko kaj o Jehova haljovela lakere problemija? But džene taro lakoro nevo sobranie sikavgje kaj haljovena sar osetinela pe. Adaleske, oj osetingja pe sar te phene o Jehova vakerela lake: „Mangava tut, ama na samo adaleske so sian pionerka, nego so sian mi čhaj hem služinea mange celo vilea. Mangava te radujne tut so živinea sar mlo sluga“. Sar o Jehova sikavgja tuke kaj haljovela sar osetinea tut?

O JEHOVA DELA AMEN ADAVA SO VALJANI AMENGE

9, 10. Kova tano o najvažno način sar pomožinela amen o Jehova? Vaker primer.

9 Sarinenge valjani hajbe, šeja hem kher. Šaj sekirinea tut dali ka ovel tut dovolno hajbaske. Ama, o Jehova kergja i Phuv agjaar te šaj te del dovolno hajbaske sarinenge, čak e „terne gavranenge“. (Čitin Psalm 147:8, 9.) Ako o Jehova dela hajbaske e gavranenge, tegani šaj te ova sigurna kaj ka grižinel pe amenge da (Ps. 37:25).

10 Soj najvažno, o Jehova dela amen adava so valjani amenge te šaj te ačhol amari vera zorali, hem dela amen plo mir „kova soj upreder sekoja misla“ (Fil. 4:6, 7). Jekh phral so vikinela pe Mucuo hem leskiri romni dikhle sar o Jehova pomožingja len. Keda ko 2011 berš ki Japonija sine baro cunami, ola edvaj spasingje pe agjaar so uklile ko krovi taro lengoro kher. Adava dive, ola našavgje skoro sa so sine len. Nakhavgje i rat ki jekh temno hem šudri soba ko dujto sprati taro lengoro kher. Sabajle, rodingje nešto so šaj duhovno te ohrabrinel len. Ola arakhle samo o Godišniko e Jehovaskere svedokongoro bašo 2006 berš. Keda o Mucuo phravgja le, dikhlja o naslov „O cunami so mudargja najviše manuša dži akana“. Ko adava delo kerela pe sine lafi bašo zemjotres so ulo ki Sumatra ko 2004 berš, kova so kergja o najbaro cunami dži tegani. O Mucuo hem leskiri romni rovgje džikote čitingje o iskustvija e phralenge hem e phenjengere. Ola osetingje sar o Jehova dengja len o  ohrabruvanje so valjani sine lenge. O Jehova grižingja pe lenge hem ko javera načinija. O phralja taro javera thana ki Japonija dengje len hajbaske hem šeja. Ama, najviše ohrabringje len o odgovorna phralja so sine bičhalde tari e Devleskiri organizacija. O Mucuo vakerela: „Osetinava sine kaj o Jehova sine uzi amende hem kaj grižinela pe sine amenge. Adava but utešingja amen!“ Akava iskustvo sikavela kaj o Jehova prvo grižinela pe bašo amare duhovna potrebe, a palo adava bašo amare fizička potrebe.

 SO ADŽIKERELA PE AMENDAR

11. So valjani te kera ako mangaja te pomožinel amen o Jehova?

11 O Jehova „vazdela adalen soj krotka“. Ov mangela amen hem sekogaš tano spremno te pomožinel amen (Ps. 147:6a). So valjani te kera ako mangaja te pomožinel amen o Devel? Valjani te ova paše lea. A te šaj te ova paše lea, valjani te ova krotka (Sof. 2:3). Adala soj krotka isi len doverba kaj o Jehova ka isprajnel sekoja nepravda hem ka anel krajo sekole mukake. Adaleske o Jehova dikhela šukar ki lende.

12, 13. a) Taro so valjani te cida amen ako mangaja o Jehova te pomožinel amenge? b) Koj radujnela e Jehova?

12 Sar dikhela o Jehova ko lošna manuša? Ko Psalm 147:6b pišinela: „Peravela e lošnon dži tele ki phuv“. Sigurno na mangaja adava te slučinel pe amenge! Amen mangaja o Devel te sikavel amenge plo verno mangipe.  Adaleske, valjani te mrzina adava so mrzinela ov (Ps. 97:10). Na primer, valjani te mrzina o nemoral. Akava značinela kaj valjani te cida amen taro sa so šaj te čhivel amen te kera nemoral, sar soj i pornografija (Ps. 119:37; Mat. 5:28). Akaja borba šaj te ovel phari, ama vredinela te da amendar sa soske tegani ka ovel amen bereketi taro Jehova.

13 Ako mangaja te pobedina ki akaja borba, tegani valjani te ovel amen doverba ko Jehova, a na ki amende. Ka ovel li ov zadovolno ako isi amen doverba „ki sila e grasteskiri“, ili javere lafencar ko bukja kolende so e manušen isi len doverba? Na. Isto agjaar, ov nane te ovel zadovolno ako isi amen doverba ko „zorale pre e manušeskere“, ili javere lafencar ki amari sila ili ko javera manuša (Ps. 147:10). Adaleske, valjani ponadari da te molina e Jehova te pomožinel amenge hem te spasinel amen taro amare slabostija. E Jehovaske nikogaš nane dosadno te šunel amare molitve. Ko Psalm 147:11 pišinela: „E Jehovaskiri radost tane adala so darana lestar, adala so adžikerena leskoro verno mangipe“. Ov tano verno hem mangela amen, adaleske šaj te ova uverime kaj ka pomožinel amenge te pobedina amare pogrešna želbe.

14. Ko so sine uverimo o psalmisti?

14 O Jehova uverinela amen kaj ka pomožinel amenge keda isi amen problemija. Keda o Izraelcija irangje pe ko Erusalim, o psalmisti razmislinela sine bašo adava sar pomožingja len o Jehova. Ov vakergja: „Ov kergja tle dizjakere porte pozorale, dengja bereketi tle čhavenge soj tute. Ov dela mir ki celo tli phuv“ (Ps. 147:13, 14). O psalmisti osetingja pe bezbedno soske džanlja kaj o Jehova ka kerel e dizjakere porte pozorale. Ov sine uverimo kaj o Jehova ka zaštitinel ple narodo.

Sar šaj te pomožinel amen e Devleskoro Lafi keda isi amen problemija? (Dikh o pasusija 15-17)

15-17. a) Sar osetinaja amen nekogaš adaleske so isi amen problemija, hem sar o Jehova pomožinela amen preku plo Lafi? b) Vaker jekh primer so sikavela sar e Jehovaskoro Lafi „sigate prastala“ te pomožinel amen.

15 Šaj sian sekirimo so isi tut  problemija, ama o Jehova šaj te del tut mudrost te ikljove lencar ko krajo. O psalmisti vakergja kaj o Devel „bičhalela pli zapoved ki phuv, leskoro lafi sigate prastala“. Tegani, ov kergja lafi bašo iv, baši slana, bašo mrazo, hem palo adava pučlja: „Koj šaj te izdržinel leskoro šudripa?“ Ov vakergja kaj o Jehova „bičhalela plo lafi hem mukljarela len“ (Ps. 147:15-18). Amaro Devel, so džanela sa hem šaj te kerel sa, so kontrolirinela o mrazo hem o iv, sigurno šaj te pomožinel tuke te pobedine sekova problemi so isi tut.

Dali tu da osetingjan kaj o Jehova tano spremno te vodinel tut?

16 Avdive, o Jehova vodinela amen preku plo Lafi, i Biblija. O psalmisti vakergja kaj e Jehovaskoro Lafi „sigate prastala“ te pomožinel amen. O Devel vodinela amen ko ispravno način hem ko ispravno vreme. Razmislin sar pomožinela tut i Biblija, o publikacie taro „verno hem razborito robo“, amari internet-televizija JW Broadcasting, i stranica jw.org, o starešine, o phralja hem o phenja (Mat. 24:45). Dali tu da osetingjan kaj o Jehova tano spremno te vodinel tut?

17 Jekhje phenjake so vikinela pe Simona pomožingja e Devleskoro Lafi. Oj mislinela sine kaj na vredinela ništo hem kaj o Jehova nane zadovolno latar. Keda sine obeshrabrimi, molinela pe sine e Jehovaske hem rodela sine lestar te pomožinel la. Isto agjaar, ponadari da proučinela sine i Biblija. Oj vakerela: „Dži akana na sine situacija keda o Jehova na dengja man sila hem vodstvo“. Akava pomožingja lake te ovel pozitivno.

18. Soske osetinea tut paše e Jehovaja, hem kola pričine isi tut te faline e Jehova?

18 O psalmisti džanlja kaj taro sa o narodija ki Phuv taro purano vreme, o Jehova biringja e Izraelcon te oven leskoro narodo. Samo lenge o Devel dengja „plo Lafi“ hem „ple zakonija“. (Čitin Psalm 147:19, 20.) Avdive, isi amen bari čest te phirava leskoro anav. Blagodarna siem so pendžaraja e Jehova, so isi amen leskoro Lafi te vodinel amen, hem so šaj te ova paše lea. Isto sar o manuš so pišingja o 147 Psalm, amen da isi amen but pričine te falina e Jehova hem te ohrabrina e javeren da te keren adava.